Download Joomla Templates by Host Reviews

Week van de mensenrechten

In de week van 16 oktober tot en met 19 oktober lanceerden we de week van de mensenrechten. Waarom? Omdat de dag tegen armoede en de schrijf-ze-vrij-dag van Amnesty International hierin voorkwamen.

Vandaar dat de Pastorale werkgroep het volgende plan bedacht. Tijdens de lessen godsdienst, geschiedenis en PAV kwamen er lessen aan bod over armoede en mensenrechten want iedere mening is van tel, ook die van jou.

Om de lessen over armoede nog wat realistischer over te brengen organiseerden we ook een ontmoeting met iemand uit Poverello voor enkele vijfdejaars. Johan, medewerker bij Poverello, bracht een pakkende getuigenis van zijn engagement voor de thuislozenopvang in de Marollen te Brussel. Hoe dit engagement zijn leven betekenis heeft gegeven, verhalen over het leven voor en met mensen die schreeuwen om wat aandacht in een maatschappij waar ze een stemloze groep vormen, een groep die niet langer meetelt...

Ook in diezelfde week kregen enkele andere vijfdejaars een ontmoeting met jongeren uit het Zuiden voorgeschoteld wat ook wel in die mensenrechtenweek paste. Op donderdag 18 oktober gingen de meeste vijfdejaars zelf een dagje werken voor het Zuiden of ‘the Youcaday’. Dikke merci!

Ook enkele zesdejaars werden ondergedompeld in een spel over mensenrechten aan de hand van een workshop.

De eerstejaars brengen later nog een bezoek aan de organisatie ‘mensen voor mensen’.

Eén ding is zeker wij BEWONDEREN mensen die opkomen voor de mensenrechten en het GOEDE en leren onze leerlingen bewust worden van hun basisrechten.

S. Vanderhaegen voor PAG