Download Joomla Templates by Host Reviews

Openlesmoment

Op 22 februari 2019 ging het openlesmoment door met aansluitend een infoavond. We verwelkomden in de namiddag een 120-tal 12-jarigen uit 3 basisscholen. Zij woonden gedurende een 20-tal minuten een les bij, bij verschillende leerkrachten en leerlingen uit al onze studierichtingen. Op deze manier kunnen zij zich een beeld vormen over hoe het eraan toegaat op onze school en krijgen ze zicht op de verschillende studierichtingen binnen DvM htb. Deze kinderen werden vakkundig door de school geleid door onze eigen leerlingen van 6TW en 5Es. Vanaf 15.30 uur konden geïnteresseerden eveneens de school bezoeken onder begeleiding van leerkrachten. Tevens waren er van alle studierichtingen die we aanbieden op DvM htb infostands voorzien in de refter. Vakleerkrachten gaven hier de nodige informatie. Er was ook mogelijkheid tot inschrijving.