Download Joomla Templates by Host Reviews

Novemberviering

November, de maand waarin we stil staan bij geliefden die we door verschillende omstandigheden niet meer zien of hun aanwezigheid missen... De maand waarin de herfst duidelijk zijn intrek neemt, bomen verliezen blaadjes, kleuren veranderen, tijd voor bezinning en stil staan bij ... Ook dit jaar kozen we voor een intieme viering binnen de klasgroep in de lessen godsdienst.

De leerlingen werden ondergedompeld in een bezinning rond verlies, verdriet en HOOP. Dit laatste is wat ons leven zinvol en rijker maakt en het verdriet draaglijker kan maken samen met elkaar en met hem, God. Hij steunt/draagt ons wanneer we het moeilijk hebben ook al merken we het misschien niet onmiddellijk. Een filmpje, een lied, enkele woorden, kleurplaten en een klasgesprek vormden de leidraad doorheen de viering met in ons achterhoofd de pastorale leuze ‘hier bouwt DvM htb aan mooie herinneringen’.

Volgende tekst van Augustinus willen we jullie niet onthouden in teken van het LICHT en de HOOP.

De dood is niets. Ik ben slechts naar
de andere kant. Ik ben mezelf, jij bent
jezelf. Wat we voor elkaar waren, zijn
we nog altijd. Noem me zoals je me
steeds genoemd hebt. Spreek tegen
me zoals weleer, op dezelfde toon, niet
plechtig, niet triest. Lach om wat ons
samen heeft doen lachen. Denk aan mij,
bid met mij. Spreek mijn naam
uit thuis, zoals je altijd gedaan hebt
zonder hem te benadrukken, zonder
zweem van droefheid. Het leven is
wat het altijd is geweest. De draad is
niet gebroken. Waarom zou ik uit je
gedachten zijn? Omdat je me niet
meer ziet? Nee, ik ben niet ver, juist
aan de andere kant van de weg. Zie
je, alles is goed. Je zult mijn hart
opnieuw ontdekken en er de tederheid
terugvinden. Dus, droog je tranen en
ween niet, als je van me houdt.