Zevende jaar Haarstilist

In dit 7de jaar wordt de nadruk gelegd op het verwerven van de competenties die je nodig hebt als kapper of als verantwoordelijke van een kapsalon. Je werkt in de school in een leersalon dat je in team beheert en rendabel maakt. Bovenop het leerbedrijf loop je wekelijks stage om je verworven kennis, vaardigheden en attitudes geïntegreerd toe te passen en je te vervolmaken.

Jouw profiel?

Je hebt een getuigschrift van een 6de jaar BSO Haarzorg. Met een ander getuigschrift of diploma zal een toelatingsklassenraad beslissen of je kan starten. Je werkt aan je creativiteit, durf, ondernemingszin, zelfstandigheid, omgang met klanten via het competentieontwikkelend leren. Dit is een manier van lesgeven aangepast aan je leeftijd, je behoeften, je eigen kennen en kunnen. Je neemt zelf je leren in handen en beseft het nut van levenslang leren.

Jouw mogelijke toekomst?

Je kan als kapper aan de slag in een kapsalon of je kan als verantwoordelijke van een kapsalon het werk organiseren.  

Het zevende jaar Haarstilist  omvat de opleiding bedrijfsbeheer. Je kan zelfstandig een zaak opstarten na het behalen van dit getuigschrift. 

Na een 7de specialisatiejaar krijg je je diploma secundair onderwijs, waardoor je bv. de lerarenopleiding kan kiezen wanneer je verder wil studeren.

Lessentabel