Business

In deze opleiding kom je te weten hoe de bedrijfswereld in mekaar zit, hoe een bedrijf goederen aan- en verkoopt en financieel gezond moet zijn. Dit is een sterke basisopleiding met het accent op bedrijfseconomie,  inclusief  een taalkundige vorming en de meest recente informaticapakketten. 

Jouw interesse voor de social en de profit sector heb je nodig voor de administratieve verwerking van documenten. Je sluit de richting af met een stage in het binnen- of buitenland.

 

Jouw talenten

Je kan logisch denken. Je bent gericht op handelen en je hebt zin voor nauwkeurigheid. Je bent flexibel, discreet, betrouwbaar en je kan goed samenwerken. Bovendien heb je aanleg voor commerciële activiteiten, vreemde talen en communicatie.

Jouw mogelijke toekomst

Se-n-Se (secundair na secundair onderwijs) | o.a. Medico-sociale administratie Hoger onderwijs | professionele bachelor in het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Bedrijfsmanagement: Accountancy-fiscaliteit/Marketing, Office management: Management assistant , …), Onderwijs (Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs), Gezondheidszorg (Verpleegkunde, Vroedkunde, …), Sociaal-agogisch werk, Sociaal werk, Toegepaste psychologie, …

Lessentabel