Facebook


Instagram


Youtube

Waarom kiezen voor
onze school?

Hier vind je kansen om jezelf te ontwikkelen, jezelf te ontdekken, met respect voor iedereen op onze school. Jouw talenten zijn belangrijk. De waarden en normen van onze school doen een appel op jouw gedrevenheid en engagement zodat je kan uitgroeien tot een verantwoordelijke volwassene met een plaats in onze samenleving. Als school bieden wij hiervoor een professioneel team, betrokken bij élke leerling, in een kader waarbij vertrouwen in elkaar en zorg dragen voor elkaar centraal staan.

Taalbeleid is een rode draad in onze werking. Projecten als ‘Ssst… wij lezen’ en mailetiquette moedigen leerlingen aan sterker te worden in correct Nederlands. Remediëring (algemene vakken) wordt in de vakken ingebouwd en betekent samen zoeken naar wat goed en wat moeilijk loopt. Door middel van CLIL (Content and Language Integrated Learning) zetten we sterk in op de ontwikkeling van vreemde talen. Met de internationale projecten krijgen leerlingen kansen om te schitteren in het buitenland.

De leerlingbegleiding op onze school is gebaseerd op 3 pijlers: leren kiezen, leren leren en leren leven.We maken er samen een toffe school van. Je kan stemmen op jouw favoriete muzikale belsignaal; via de leerlingenraad kan je mee beleid maken, er wordt muziek gespeeld  op vrijdag. Wat vind  je van een spetterend festival ‘spinozje rock’? Of carnaval vieren op school …

Daarom … kies jij voor onze school!


6 Business on tour to Malta….Op 28 januari vertrokken 17 leerlingen van 6 Business samen met 2 begeleidende leerkrachten naar Malta om daar gedurende twee weken een stage te lopen in de administratieve diensten van bedrijven en organisaties en hun Engelse kennis aan te scherpen. Ze logeren bij gastgezinnen en kunnen genieten van de cultuur van Malta. Het eerste weekend deden ze alvast een fietstocht en maakten ze kennis met het openbaar vervoer terwijl ze hun stageplaatsen bezochten. Maandag gingen ze aan het werk!

Good luck!


In de kijker

Wellness en Lifestyle

Haarzorg

Creatie en Mode

Kunst en Creatie in 2A

Paper Ball Message

Promovideo 2020-2021

Open

Maandag tot vrijdag: 8u – 17u

Contact

Onderwijssstraat 5
9300 Aalst
Tel. 053 72 96 80
Fax 053 77 36 74
Email: info@dvmhtbaalst.be