Toelichting bij de specifieke vakken apotheekassistent:

Farmaceutische plantkunde: (1 of 2 u/week in de lesweken)

Hier leer je over geneeskrachtige planten: over hun actieve stoffen, de toepassingen en bereidingen die ermee gemaakt worden.

Farmaceutische technologie: (9 lesuren/week in de lesweken)

Dit vak gaat over de medicijnvormen: zalven, zetpillen, crèmes, capsules, granulaten.

Dit is een echt doe-vak, je gaat alle vormen in de klas maken. Voor je aan de slag gaat moeten wel wat berekeningen worden gemaakt.

Geneesmiddelenleer: (6 lesuren/week in de lesweken)

In deze cursus leer je de allerbelangrijkste geneesmiddelen kennen: hun werkingen en hun gevaren. Zo kan je later correct advies geven aan patiënten.

Toegepaste Chemie (3 lesuren/week in de lesweken)

Dit vak frist je algemene chemische kennis op.

Toegepaste Biologie: (3 lesuren/week in de lesweken)

Alle stelsels van met menselijk lichaam worden hier onder de loep genomen. Zo kan je de ziektes en de inwerking van de geneesmiddelen beter begrijpen.

Toegepaste Fysica (1 of 2 u/week in de lesweken):

Hier komen algemene fysische begrippen aan bod (zoals adhesie, osmose, viscositeit) en ook de medische technologie krijgt hier een aantal hoofdstukken toegewezen.

Toxicologie (1 of 2 u/week in de lesweken):

Dit is de leer van de giftige stoffen. Je gaat er op zoek naar de antwoorden op de vragen “Wat is een giftige stof?” “Waar schuilen mogelijke gevaren” “Wat kan je doen bij een vergiftiging”

Tarificatie en wetgeving (1 of 2 u/week in de lesweken)

In deze cursus leer je eerst waar wetgeving vandaan komt. Daarna gaat het over de de plaats van de apotheek in de gezondheidszorg, over de sociale zekerheid en nog veel meer.

Tarificatie betekent het berekenen van de kosten. We zoeken dus een antwoord op de vraag “wie zal wat betalen?”.

Parafarmacie (3 lesuren/week in de lesweken)

Dit vak bestaat uit 2 deelvakken: Voedingsleer en Cosmetica

Stage

Je loopt stage in een gewone apotheek gedurende 4 dagen per week in de stageweken (=februari tot mei). Je krijgt er de kans om alle deeljobs uit te oefenen: bestellingen beheren, bereidingen maken, geneesmiddelen afleveren aan de balie, advies geven over zelfhulpmedicijnen….