Biotechnieken

Dubbele finaliteit

Biotechnieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Dit betekent dat je nadien kan doorstromen naar de hogeschool of dat je, goed voorbereid, naar de arbeidsmarkt trekt.

Je leert in chemie en biologie de competenties van de toekomstige labomedewerker. In fysica is er bijkomende aandacht voor elektromechanische kennis en vaardigheden die van belang zijn voor de operator van morgen. Via productie- en procestechnieken leer je onderzoeken en problemen oplossen voor later op de werkvloer in de industrie. Er is ook aandacht voor sturings-, meet- en regeltechniek.

Jouw profiel?

Je hebt interesse in biologie, wetenschappen en techniek. Je combineert graag denken en doen en je kan goed logisch en abstract denken. Je kijkt uit naar  uitgebreide labo’s en wetenschappelijke experimenten.

Wat na de tweede graad?

Je kan doorstromen in de derde graad naar de studierichting “Biotechnologische en chemische technieken”

Doorstroomprofiel na de derde graad.

De studierichting bereidt je voor op professionele bacheloropleidingen: in biotechniek, gezondheidszorg, industriële wetenschappen en technologie (chemie), of in onderwijs.

VAK 2de graad
3de jaar 4de jaar
Algemene vorming
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Complementaire vorming
Artistieke vorming 1
ICT 1
Richtingspecifieke vorming
Wiskunde 4 3
Biologie 3 2
Chemie 3 3
Fysica 2 3
Labo- en productietechnieken 5 6
Totaal 32 32