Ons opvoedingsproject

Boom

KANSEN GEVEN

Onze school zet vanuit een christelijke geloofstraditie de deuren open voor alle jongeren, elk met zijn eigen culturele en sociale achtergrond. Als katholieke school verwelkomen wij iedereen die zich verdraagzaam en constructief opstelt. Wij geloven dat verscheidenheid verrijkend is en benadrukken tegelijkertijd een gelijkwaardige behandeling van iedereen.

Onze school wil iedereen de kans bieden om bij zichzelf talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Maar ook het zien van en het verwonderen over de talenten van de ander vindt de school een belangrijke groeikans. Zelfvertrouwen én vertrouwen in de ander dragen bij tot een positief-kritische en respectvolle houding.

SAMEN

Onze school stimuleert initiatieven die het eigen kennen en kunnen overstijgen. Wij geloven in de positieve kracht van het samenwerken als hefboom voor solidariteit en zelfontwikkeling. Samen bouwen wij onze school uit tot een open en gastvrije leerplek met respect voor ieders eigenheid. Samen dragen we op die manier bij tot geborgenheid, vertrouwen en aanmoediging.

OVER GRENZEN

Onze school daagt iedere leerling, iedere medewerker uit om de eigen grenzen af te tasten én te verleggen. In interactie met de anderen krijgen en geven we de kans te groeien en de eigen horizonten te verruimen. Ook in het letterlijk overschrijden van de eigen (school)grenzen zien we kansen tot maximale ontwikkeling.

Samenwerking met organisaties in onze directe en verre omgeving vindt de school vanzelfsprekend.

PROFESSIONALITEIT

Onze school speelt in op maatschappelijke veranderingen via pedagogisch innoverende projecten. De school kijkt met een nieuwsgierige blik naar nieuwe uitdagingen en hecht daarom veel belang aan nieuwe methoden en technologieën. Wij trekken onze leeromgeving open door contacten met de bedrijfswereld via stages en werkplekleren en willen op die manier zorg dragen voor een toekomstgericht onderwijs.

GEDREVENHEID

Onze school rekent op gedreven en geëngageerde ‘deelnemers’, om haar opvoedingsproject waar te maken. Hun enthousiasme, dynamiek en fierheid om het eigen kennen en kunnen dragen bij tot kwaliteitsvol onderwijs, waarbij ieder het beste uit zichzelf kan halen.