Laptopproject

Inleiding

Als vooruitstrevende school wil DvM htb volop inzetten op kwalitatief digitaal onderwijs. Om dit te kunnen verwezenlijken stapten onze leerlingen van het derde jaar (schooljaar ’21 – ’22) in het project ‘een laptop voor iedere leerling’. Met dit project is het de bedoeling dat -op termijn- elke leerling over een kwaliteitsvolle laptop beschikt.

Hiervoor opteren we voor eenzelfde type laptop dat geschikt is voor alle onderwijsdoeleinden. De school koopt de laptop. De leerling krijgt het toestel in bruikleen. Het wordt dus echt zijn of haar eigen ‘werkinstrument’. Het toestel blijft wel steeds eigendom van de school.

Waarom dit project? In onze maatschappij zijn ICT-toepassingen niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Zowel in de privésfeer als op de werkvloer is een goede kennis van ICT-toepassingen steeds vaker een vereiste. We zien dat deze technologische evolutie zich ook doorzet naar het onderwijs. Door in te zetten op het gebruik van een laptop tijdens de lessen en thuis, scherpen we de ICT-vaardigheden van de leerlingen aan. Tegelijkertijd zijn we er ook van overtuigd dat de leerlingen hierdoor extra leerwinst kunnen behalen. Hieronder hebben we enkele troeven opgesomd die pleiten voor dit project:

 • De integratie van ICT in het onderwijs wordt steeds belangrijker in de lessen en in de leerplannen.
 • ICT biedt voor de leraren nieuwe mogelijkheden om de lessen te verrijken en om beter in te spelen op de noden van elke leerling. Leraren willen in de les daarom veel vaker over computers kunnen beschikken.
 • Hand- en werkboeken spelen in op de digitale trend en werken met zowel online-als offline oefenplatformen, het zgn. blended learning. Leraren kunnen op deze manier de les beter afstemmen op de individuele noden van leerlingen.
 • Leerkrachten die eigen leermaterialen ontwikkelen hoeven dit lesmateriaal niet langer af te drukken, de leerlingen kunnen hun digitale kopie opslaan op de laptop.
 • Taken en toetsen kunnen gemaakt worden op de laptop en via de uploadzone worden bezorgd aan de leerkracht. We sparen op deze manier papier uit en dragen ons steentje bij aan het milieu.
 • Om thuis te studeren en om schooltaken te maken, rekenen we er eigenlijk op dat de leerlingen over een goed werkend toestel beschikken, liefst met dezelfde softwareprogramma’s als op school.

We zijn overtuigd dat we de leerlingen met dit project een mooi totaalpakket kunnen aanbieden. Voor een maximale jaarbijdrage van 75 euro per leerling biedt de school de volgende zaken aan: een degelijk toestel met verzekering, beschikbaarheid reservetoestel, anti-virussoftware, licenties voor Windows 10 en Office 365 en een stevige laptoptas. Indien er herstellingen aan het toestel moeten gebeuren die binnen de garantiebepalingen vallen zijn deze gratis. Herstellingen die niet onder de garantievoorwaarden vallen, worden uitgevoerd aan zeer democratische prijzen.

Kortom, we menen dat dit project ervoor kan zorgen dat elke leerling aan de slag kan gaan met een performant én scherp geprijsd toestel. Zo krijgt iedere leerling alle kansen om ICT-vaardig te worden.


Visie van de school.

Wat zien wij als voordelen van het gebruik van de laptop in de klas?

 • De leerlingen leren kritisch opzoeken via internet.
 • De leerlingen leren nieuwe technologieën gebruiken en versterken hun digitale geletterdheid.
 • De leerkracht kan eenvoudig extra oefeningen aanbieden.
 • Er kan tijdens de lessen efficiënter gewerkt worden.
 • De leerlingen kunnen bepaalde leerstofonderdelen thuis opnieuw bekijken en inoefenen.
 • De leerlingen kunnen thuis gemakkelijker met medeleerlingen samenwerken aan oefeningen.
 • De leerlingen hebben identieke ICT-mogelijkheden zowel op school als thuis.

De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen.

Deze keuze komt voort uit enkele bedenkingen.

 • Niet alle ouders kunnen hun zoon of dochter helpen bij een defect aan een eigen toestel. Daarom neemt de school deze bekommernis volledig over door gestandaardiseerd te werken. Bij een defect aan de laptop krijgt de leerling een gelijkaardig reservetoestel in bruikleen zodat hij/zij verder kan met een vertrouwd toestel, dit garandeert een continu lesverloop.
 • Er is een vlotter lesverloop door gelijke softwareversies.
 • Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar.
 • Er is een uniform servicepakket voor zowel software als hardware.
 • Men kan gebruik maken van een kwalitatief toestel (business-model).
 • Er gebeurt een identieke installatie geoptimaliseerd voor het toestel.
 • Er is geen afgunst tussen leerlingen.


Het engagement van de school.

We zijn ons ervan bewust dat de aankoop van een laptop een extra en een zware kost vormt. Daarom koopt de school de laptop aan en de leerling heeft het gebruiksrecht van het toestel gedurende 4 schooljaren. Een deel van de aankoopkost wordt gecompenseerd door de extra middelen van de DigiSprong, het initiatief van de Vlaamse Overheid.

Voor ons is dit ook een groeiproces waarin wij elk jaar willen bijleren. Voordelen die we sowieso al herkennen:

 • Minder leerboeken en werkboeken die aangekocht hoeven te worden.
 • Digitale leerboeken en werkboeken die steeds up-to-date zijn.
 • Software voor elke richting.
 • Extra troef tijdens de lessen en afstandsonderwijs.

Daarnaast willen wij onze leerlingen extra competenties meegeven. Dit alles gaat niet van de ene op de andere dag. Om dit proces in goede banen te leiden, heeft de directie een groep mensen bij elkaar gebracht die zich inzetten op dit specifiek terrein.

Waarom startten we in het derde jaar?

De start van de modernisering in de tweede graad vergde van leerkrachten sowieso nieuwe voorbereidingen, nieuwe boekkeuzes, … het gebruik van de laptop kon dan onmiddellijk geïntegreerd worden.
De aangeboden laptop zal zeker vier jaar kwaliteitsvol blijven en dus tot en met het zesde leerjaar kunnen gebruikt worden.

 

Het toestel

 Technische specificaties

 • Lenovo Thinkpad L15 Gen 2
 • 6″ FHD NT Anti-glare
 • Microsoft Windows 10 Pro EDU Academic
 • AMD Ryzen 3 PRO 5450U
 • AMD Radeon Integrated Graphics
 • 8GB DDR4 3200 SoDIMM
 • 256GB SSD M.2 2280 NVMe TLC OP
 • Wi-Fi 2×2 + Bluetooth
 • 3Cell 45Wh Battery
 • 65W USB-C PCC 3PIN BK EU Adapter
 • 98 kg
 • HD720p camera
 • 1 USB 3.2 Gen 1
 • 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On)
 • 1 USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 2.0 and DisplayPort 1.4)
 • 1 USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 2.0 and DisplayPort 1.4)
 • 1 HDMI 2.0
 • 1 microSD card reader
 • 1 Gigabit Ethernet(RJ-45)
 • 1 headphone / microphone combo jack (3.5mm)
 • 1 side docking connector
 • 6-row, spill-resistant Azerty Keyboard With numeric keypad.

We kozen een performant systeem tegen een betaalbare prijs. Toch zijn er enkele componenten waarop we niet willen besparen. Zo moet het chassis robuust zijn, de draadloze netwerkkaart de WiFi 6 standaard ondersteunen, het toestel een SSD-schijf hebben van minimaal 256GB om de opstarttijden tot een minimum te herleiden en een intern geheugen van minimaal 8GB groot van het type DDR4.

De processor met minimaal 4 kernen en basisfrequentie van 2.7Ghz en de grootte van het geheugen werden gekozen in functie van de werklast en de kostprijs. Het besturingssysteem van de toestellen vormt vaak een beperkende factor. Door gebruik te maken van het Windows 10 Pro/Edu besturingssysteem geven we aan de leerlingen en leerkrachten een groter arsenaal aan software en ondersteuningsmogelijkheden.

Het toestel is ook voorzien van de meest gangbare software die op school gebruikt wordt. Deze software omvat o.a.: Microsoft Office 365, een anti-virus pakket, browsers Chrome en Firefox, Adobe Reader, VLC-player, Audacity, Teamviewer, WinRAR. enz. Software die specifiek binnen een studierichting wordt gebruikt is niet vooraf geïnstalleerd, maar wordt in samenspraak met de leerkracht bijkomend op de toestellen geïnstalleerd door de ICT verantwoordelijke van de school.

De toestellen worden volledig gebruiksklaar geleverd en zijn voorzien van een lader en een stevige beschermhoes (Case Logic Thule 16″ Sleeve EVA).

 

Services, garanties en schade.

Het aanbod gaat ruimer dan enkel de aanschaf van het toestel: je schaft een compleet servicepakket aan dat garandeert dat je minstens 4 jaar lang dag in dag uit gebruik kunt maken van een goed functionerend toestel.

Herstellingen binnen garantie

De dienstverlening houdt in dat er 4 jaren ‘next business day on site’ garantie is. Dit betekent dat elk defect onder garantie binnen de 1 à 2 werkdagen opgelost is. Dit zijn de gevallen waarbij het toestel niet meer goed functioneert zonder dat er externe schade is aan het toestel. Het eerste aanspreekpunt bij problemen met jouw laptop is steeds de laptopbalie van de school.

Als extra service stelt de school een gelijkaardig vervangtoestel ter beschikking aan de leerling. Hierdoor is een vloeiend lesverloop gegarandeerd. Ook hoeft de leerling zich geen zorgen te maken als er een defect is tijdens een toets en/of een examen.

Tijdens vakantieperiodes of wanneer de school gesloten is, kunnen de ouders of de leerlingen zelf de leverancier Signpost contacteren en wordt het toestel aan huis hersteld.

De garantie op de batterij is uitgebreid naar 4 jaar. Elke batterij die minder dan 70 procent van de normale prestaties levert wordt kosteloos vervangen. De batterij moet immers een hele schooldag kunnen overleven.

Herstelling buiten garantie

Dit zijn alle gevallen waarbij er externe schade is aan het toestel: gebroken schermen, schade door een val, gebroken hoeken, vochtschade, oplaadstekker afgebroken, enz. Het eerste aanspreekpunt bij problemen met de laptop is steeds de laptopbalie van de school. De school stelt een gelijkaardig vervangtoestel ter beschikking aan de leerling. Van zodra het toestel hersteld is, krijgt de leerling zijn toestel terug, een forfaitair bedrag van 39 euro per schadegeval wordt aangerekend via de schoolrekening.

De technicus die de herstelling uitvoert, beslist of een defect buiten de garantie of binnen de garantie valt. Je kan een toestel nergens anders aanbieden voor een herstelling dan op school of rechtsreeks bij de leverancier Signpost.

Je kan defecten waarvoor je moet betalen bij een herstelling niet opsparen. Als meerdere defecten (bv. een gebroken scherm en een barst in de behuizing) geen verband hebben dan beschouwt Signpost deze als afzonderlijke schadegevallen. Je zal dan de vrijstelling van 39 euro voor elk defect afzonderlijk moeten betalen. Je kan dus niet alle defecten laten herstellen en maar één keer de vrijstelling betalen.

Diefstal

Bij diefstal van de laptop binnen de schoolgebouwen wordt steeds het directieteam en de verantwoordelijke van de laptopbalie onmiddellijk verwittigd. Zij zullen steeds de politie inschakelen voor de vaststelling. Pas na deze vaststelling wordt steeds in overleg met de directie de verzekering van de school aangesproken. De franchisekost valt steeds ten laste van de laptopgebruiker.

In geval van verlies of diefstal van de laptop, laptoptas of lader buiten de school is een vergoeding verschuldigd gelijk aan de aankoopwaarde ervan, hiervoor spreek je best jouw eigen (familiale) verzekering aan. Het directieteam en de ICT verantwoordelijke van de moeten ook hier onmiddellijk verwittigd worden.

Bij diefstal of verlies van een toestel zitten de school en de ouders samen om de kwestie te bespreken. Sowieso moet de leerling steeds over een toestel kunnen beschikken.

 Beschadiging door derden

Het is mogelijk dat een andere leerling jouw laptop en/of laptoptas beschadigt. De gebruiker van het toestel staat altijd in voor de kosten van de herstelling. De leerling meldt het voorval wel onmiddellijk aan de school. De school contacteert de ouders van de betrokken leerlingen. We rekenen op de eerlijkheid van de ouders om tot een onderlinge overeenkomst te komen over de kosten van de herstelling zonder tussenkomst van de school.

 

Financiën in een notendop.

Gebruiksvergoeding per schooljaar

De school koopt de laptop aan en blijft eigenaar van het toestel. De leerling heeft het gebruiksrecht van het toestel, hiervoor vraagt de school een gebruiksvergoeding via de schoolrekening van 75 euro per schooljaar . In deze gebruiksvergoeding is inbegrepen:

 • het gebruik van de laptop en laptoptas tijdens het schooljaar,
 • kosteloze herstelling bij defecten onder garantie (ook tijdens vakantieperiodes)
 • een vervangtoestel bij herstelling van het eigen toestel,
 • het gebruik van de softwarelicenties,
 • het gebruik van antivirussoftware
 •  helpdesk

Indien je niet meteen per 1 september in onze school gestart bent en dus later instroomt dan betaal je vanaf dat trimester. Start je dus bijvoorbeeld in trimester 2 tijdens het schooljaar dan betaal je via de schoolrekening voor het gebruik van de laptop 50 euro tijdens dat schooljaar.

Eenmalige waarborg per toestel

Je betaalt eenmalig een waarborg van 100 euro bij het afhalen en ingebruikname van de laptop. De laptop wordt bij het inleveren door de ICT-dienst gecontroleerd en in normale omstandigheden wordt de waarborg terugbetaald. Bij schade of andere onregelmatigheden zal het schadebedrag worden verrekend met de waarborg.

 

Afspraken

Beschikbaarheid

 • Je brengt jouw laptop en laptoptas elke dag mee naar school.
 • De batterij van jouw laptop heb je thuis volledig opgeladen, je start de schooldag dus met een volle batterij. Het is niet de bedoeling dat laptops in de klassen in het stopcontact opgeladen worden of dat de school massaal oplaadpunten voorziet.
 • Je hebt ook steeds oortjes of een hoofdtelefoon bij die werken op deze laptop, wij geven de voorkeur aan oordopjes met een kabeltje. Deze oortjes werken in tegenstelling tot de draadloze varianten vaak beter omdat de draadloze connectie met de laptop niet kan wegvallen.
 • De laptop wordt enkel gebruikt tijdens de lesmomenten op verzoek van de leerkracht, tijdens de pauzes gebruik je de laptop niet.
 • Tijdens de studiemomenten mag je de laptop enkel gebruiken voor het maken van lesopdrachten in samenspraak met de toezichthoudende leerkracht

Beveiliging

 • Je logt enkel met je persoonlijke Microsoft-account van de school in op jouw eigen laptop, je geeft jouw account nooit door of logt hiermee nooit in op een ander toestel.
 • Je bewaart jouw documenten altijd online of in de ‘cloud’ (Smartschool, OneDrive). Bij herstellingen of softwareproblemen wordt jouw laptop gereset, hierbij worden alle bestanden gewist die lokaal op jouw laptop bewaard werden. De school of de leverancier Signpost kunnen nooit verantwoordelijk zijn voor het verlies of verwijderen van jouw bestanden.

Veiligheid

 • Je leent je laptop nooit uit.
 • Je transporteert je laptop altijd in de laptoptas. Let zeker op dat je nooit harde voorwerpen (de lader, een blikje, …) samen met je laptop opbergt, dit is een vaak voorkomende oorzaak van schermbreuk! De laptoptas steek je best ook in een stevige rugzak / boekentas.
 • Je laat je laptop nooit ergens onbewaakt achter, verlaat je bijvoorbeeld de school voor een schooluitstap, dan volg je de instructies van de leerkracht en laat je de laptop in de laptoptas achter op de plaats die aangeduid wordt door de leerkracht.
 • De laptop wordt enkel gebruikt in het leslokaal samen met de leerkracht, je gebruikt de laptop niet op de speelplaats, aan het begin van de (middag)pauze volg je de instructies van de leerkracht en laat je de laptop in de laptoptas achter op de plaats die aangeduid wordt door de leerkracht.
 • De laptop wordt na het einde van de lesdag of tijdens vakantieperiodes niet bewaard op school. Je neemt jouw laptop altijd terug mee naar huis in de laptoptas.

Help mijn laptop is defect! Wat nu?

Tijdens de schooluren breng je jouw laptop binnen bij de laptopbalie van de school. Tijdens de vakantieperiodes neem je contact op met Signpost. Indien de laptop niet onmiddellijk kan hersteld worden zal de school (of Signpost tijdens de schoolvakanties), je een vervangtoestel in bruikleen geven gedurende de herstelperiode.

Tijdens vakantieperiodes of wanneer de school gesloten is, kunnen de ouders of de leerlingen zelf de leverancier Signpost verwittigen en wordt de herstelling aan huis gedaan.

De helpdesk van Signpost staat elke werkdag voor je klaar tussen 9u en 17u en kan je bereiken via +32 3 327 30 74. Dit wordt zeker en vast aangeraden om het vlotte lesverloop na een vakantie niet in het gedrang te brengen. Het toestel moet dus niet verzonden worden naar de leverancier.

Zorg ervoor dat alle documenten in jouw online opslagruimte staan (Smartschool, OneDrive…) voor je de laptop aanbiedt voor herstelling.

De school biedt elke leerling online opslagruimte aan op Smartschool en op OneDrive. In de klas krijg je uitleg over hoe je hiermee moet werken. De grootte van deze opslagruimten is ruim voldoende voor elk normaal gebruik.

Als er tijdens de herstelling software of hardware moet vervangen worden dan kunnen bestanden (schoolopdrachten, foto’s, muziek…) mogelijk verloren gaan. Voorkom dit door een kopie van deze bestanden te bewaren!

Controleer alle locaties waar bestanden worden bewaard: het bureaublad, de map ‘Documenten’, de map ‘Downloads’, de map ‘Afbeeldingen’… .

Als de laptop is ingesteld voor automatische synchronisatie met een online opslagruimte. Controleer dan ook of de bestanden wel degelijk in de online opslagruimte staan. Misschien werkt de synchronisatie niet goed door een probleem met de software.

Softwareproblemen kunnen meestal direct opgelost worden omdat we meteen alle software vernieuwen en het toestel resetten. Je krijgt je toestel terug met de oorspronkelijke instellingen. Dit houdt wel in dat alle opgeslagen bestanden op de laptop worden verwijderd. De school of de leverancier Signpost is nooit verantwoordelijk voor verloren bestanden!

Als jouw toestel hersteld is sturen we je via Smartschool een berichtje en kan je jouw toestel onmiddellijk aan de laptopbalie ophalen en het vervangtoestel terug inleveren.