Internationaal

Buitenlandse stages

6 Business on tour to Malta....

Op 28 januari vertrokken 17 leerlingen van 6 Business samen met 2 begeleidende leerkrachten naar Malta om daar gedurende twee weken een stage te lopen in de administratieve diensten van bedrijven en organisaties en hun Engelse kennis aan te scherpen. Ze logeren bij gastgezinnen en kunnen genieten van de cultuur van Malta. Het eerste weekend deden ze alvast een fietstocht en maakten ze kennis met het openbaar vervoer terwijl ze hun stageplaatsen bezochten. Maandag gingen ze aan het werk!

Good luck!