DvM htb team

Het directieteam

Directeur DvM htb Dhr. Johnny Vandekerkhove

Adjunct-directeur DvM htb Mevr. Kristel Bekaert

Onze graadcoördinatoren

De onmisbare graadcoördinatoren die de keuzestress van de leerlingen bij de overgang naar een volgende graad helpen te beperken!
Zij staan samen met het lerarenteam ter beschikking om alle vragen van de leerlingen over studeren of studiekeuzes te beantwoorden. 
Zij zijn verantwoordelijk voor onze domeinen ‘leren leren’ en ‘leren kiezen’

Het zorgteam

Ons fantastisch zorgteam dat telkens zorgt voor een begeleiding, ondersteuning of oplossing op maat van élke leerling.
Voor zowel grote, kleine, persoonlijke of klasdynamische problemen of bij leerproblemen van de leerlingen kan men bij hen terecht.
Samen met het lerarenteam staan ze dagelijks in voor het welbevinden van de leerlingen op onze school.  Ze bewaken het leerproces van elke leerling met speciale aandacht voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Zij zijn verantwoordelijk voor de domeinen ‘leren leven’ en ‘leren zorg dragen voor jezelf’.

Dienst boekhouding en administratie boeken

Mevr. Spitaels is verantwoordelijke van onze boekhouding. Zij zoekt samen met de ouders naar oplossingen als er financiële moeilijkheden zijn bij het betalen van schoolrekeningen. Discretie wordt daarbij gegarandeerd. Mevr. Spitaels is steeds bereikbaar via het telefoonnummer van de school en via Smartschool.

Mevr. Stassijns is verantwoordelijke voor de boeken, zij bewaakt het proces met onze partner hiervoor, studieshop.be.  Met alle vragen hieromtrent kan je bij haar terecht.

ICT coördinatoren

Mevr. Poels en Mevr. Wauters staan telkens paraat om de leerlingen en leerkrachten te ondersteunen met hun hardware en ICT vragen.

Bezoekersbalie

Mevr. Marin staat telkens paraat om de klanten van zowel het schoonheidsinstituut als van het kapsalon te begeleiden alsook handelt zij nog massa’s andere schooltaken af voor de leerlingen.

Leerlingenbalie

Mevr. De Kock ontfermt zich over de aanwezig- of afwezigheden van uw kinderen. Ziektebriefjes of afwezigheidsattesten mogen steeds aan haar bezorgd worden.

Afdrukcentrum

Zorgt ervoor dat uw kinderen steeds tijdig worden voorzien van de nodige afdrukken van klastaken, toetsen, examens, …

Onderhoudspersoneel

Erik, Georgette, Kelly, Enzo en Florance zorgen er elke dag opnieuw voor dat onze leerlingen in een veilige en nette schoolomgeving de lessen kunnen volgen.

Al deze mensen zorgen er samen met een fantastisch lerarenteam voor dat jullie kinderen, een voor een als openbloeiende, jong volwassen
mensen, worden begeleid, naar ieders eigen mogelijkheden.