Se-n-Se Medico-sociale administratie

Deze Se-n-Se-opleiding bereidt je voor op een administratieve job in de medische of de sociale sector. De opleiding is zowel theoretisch als praktisch. De theorie is toepassingsgericht. Er zijn het hele jaar door seminaries, gastsprekers en studie-uitstappen. Bovendien word je gedurende 8 weken echt ondergedompeld in de werksfeer op jouw stageplaats.

Jouw profiel? 

Se-n-Se Medico-sociale administratie staat open voor iedereen die een diploma secundair heeft behaald en die voldoende kennis heeft van Nederlands, Frans, Engels en informatica. 

Handel, Boekhouden-informatica, Economie-talen en ook 7BSO Kantoor zijn mogelijke basisopleidingen. Wie een andere vooropleiding heeft, kan ook toegelaten worden na een intakegesprek. 

Ook de basisvaardigheden precisie, netheid, orde, zorgzaamheid en goed met mensen kunnen omgaan, zijn essentieel. 

Jouw mogelijke toekomst?

Je kan onmiddellijk aan de slag in een ziekenhuis, woonzorgcentrum, mutualiteit, OCMW of andere instelling. Sommige afgestudeerden kiezen ervoor om verder te studeren, bv. professionele bachelor Health Care Management, Accountancy en Fiscaliteit, Verpleegkunde op alle niveaus, zorgkundige, Office Management enzovoort.

Lessentabel