1A

Eerste graad

De 1ste graad bestaat uit 2 leerjaren: 1A/2A en 1B/2B.
Je start automatisch in 1A als je je getuigschrift basisonderwijs hebt behaald.
Je start automatisch in 1B als je dit getuigschrift niet hebt behaald.

De grote stap

Vanuit het basis- naar het secundair onderwijs komen, is op onze school geen sprong in het onbekende. Die overgang wordt goed begeleid. Begin september leer je elkaar kennen tijdens een ontmoetingsdag, vol met sport, spel, gesprekken en knutselen. Zo bouw je mee aan één grote vriendengroep. Via verbindende communicatie en herstelgericht handelen leren we opbouwend en respectvol omgaan met elkaar. 

Je goed voelen op school is belangrijk om goed te kunnen studeren. Zo kan je met elke vraag steeds terecht bij je klassenleraar of vakleerkracht. Bovendien besteedt het zorgteam veel aandacht aan individuele noden en speciale begeleidingsplannen. 

Voorbereiden en observeren

De eerste graad voorziet  een brede basisvorming in taal, wetenschap en wiskunde, met mogelijkheden tot verdieping of remediëring in Frans, wiskunde of Nederlands. In nieuwe vakken zoals mens en samenleving, in “prikkelprojecten” (bv. met een wetenschappen- of economieprikkel, een creatieve of een zorgprikkel) en in gevarieerde werkvormen scherpen we jouw nieuwsgierigheid aan. Op basis van persoonlijke aanleg en interesse, kies je op het einde van het eerste jaar een basisoptie die bij je past.

VAK 1ste GRAAD
1A
Godsdienst 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 2
Engels 1
Frans 3
Nederlands 4
Wiskunde 4
Artistieke vorming 2
Techniek 2
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 2
Remediering en verdieping
Frans
Nederlands
Wiskunde

1
1
1
Prikkelprojecten
Eén keuze per trimester
uit 5 projecten: taal en communicatie, economie en organisatie, wetenschap en STEM, lichaam en gezondheid, kunst en creatie.
2
Totaal 32