1B

Eerste graad

De 1ste graad bestaat uit 2 leerjaren: 1A/2A en 1B/2B.
Je start automatisch in 1A als je je getuigschrift basisonderwijs hebt behaald.
Je start automatisch in 1B als je dit getuigschrift niet hebt behaald.

De grote stap

Vanuit het basis- naar het secundair onderwijs komen, is op onze school geen sprong in het onbekende. Wij begeleiden die overgang goed! Tijdens een ontmoetingsdag begin september maak je kennis met je klasgenoten doorheen sport, spel, gesprekken en knutselen. Zo bouw je mee aan één grote vriendengroep. Via verbindende communicatie en herstelgericht handelen leren we opbouwend en respectvol omgaan met elkaar.

Je goed voelen op school is belangrijk om goed te kunnen studeren. Zo kan je met elke vraag steeds terecht bij je klassenleraar of vakleerkracht. Bovendien besteedt het zorgteam veel aandacht aan individuele noden en speciale begeleidingsplannen. 

Voorbereiden en observeren 

Wat je leert op onze school sluit aan bij jouw leefwereld en jouw mogelijkheden. Tijdens de prikkelprojecten proef je van de verschillende basisopties. Op basis van persoonlijke aanleg en interesse, maak je dan na het eerste jaar een keuze die bij je past. Je hebt lessen ‘sterk in taal, in rekenen, in ICT’ gevolgd en bovendien staan er ook exploratiemomenten en snuffeldagen op het programma.

VAK 1ste GRAAD
1B
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3
Engels 1
Frans 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Artistieke vorming 2
Techniek 4
Natuur en ruimte 3
ICT 1
Sterk 2
Prikkelprojecten
Eén keuze per semester
uit 4 projecten:
Sport en gezondheid,
Muziek en beeld,
Creatief met taal,
ICT & sociale media
2
Totaal 32