CLIL

Dit staat voor Content and Language Integrated Learning ( = Talen geïntegreerd in vakken). Onze school biedt het vak geschiedenis aan in het Engels en natuurwetenschappen in het Frans.

De leerkracht geeft het zaakvak in de vreemde instructietaal (waar nodig wordt ook uitleg gegeven in het Nederlands).

Enkel de doelstellingen van het zaakvak worden geëvalueerd. Je wordt wel extra gestimuleerd om de instructietaal altijd te gebruiken. Je taalleerkrachten staan altijd ‘stand-by’ voor extra taalondersteuning.

Bij de lessen van het zaakvak horen verklarende en vertalende woordenlijsten van de belangrijkste woorden en begrippen.

Bovendien helpt veel visuele ondersteuning (filmfragmenten, korte documentaires, afbeeldingen, diagrammen, grafieken) je de leerstof te verwerken.

Lessentabel