Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Doorstroomrichting

Wat mag je verwachten in deze richting?

In deze studierichting combineer je een brede algemene vorming met natuur- en biotechnologisch wetenschappelijk denken.

De studierichting Biotechnologische & Chemische STEM-Wetenschappen combineert een sterke wetenschappelijke kennis van biologie, chemie en fysica met de nodige ruimte voor toegepast wetenschappelijk onderzoek, waarbij maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid en recyclage aan bod komen.

Biotechnologische & Chemische STEM-Wetenschappen is een doorstroomrichting, wat betekent dat het doel is om na het secundair onderwijs verder te studeren vooraleer de arbeidsmarkt te betreden. Dit kan via het hoger onderwijs in een hogeschool of universiteit (professionele bachelor of academische bachelor/masteropleiding) of via het volgen van een SE-n-SE (secundair na secundair).

Doorstroomprofiel na de derde graad.

De studierichting bereidt je voor op academische bacheloropleidingen: Biotechniek, Farmaceutische wetenschappen, Industriële wetenschappen en technologie, Wetenschappen (biochemie en biotechnologie, biologie, chemie), biomedische wetenschappen.

De studierichting bereidt je ook voor op professionele bacheloropleidingen:  biotechniek, industriële wetenschappen en technologie (chemie), gezondheidszorg.

VAK 3de graad
5de jaar 6de jaar
Algemene vorming
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Engels 2 2
Frans 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Complementaire vorming
Financieel-economische en artistieke vorming (FEAV) 1
Richtingspecifieke vorming
Wiskunde 5 5
Biologie 4 3
Chemie 3 4
Fysica 3 4
Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen 2 3
Informatica 1
Totaal 32 32