Biotechnologische STEM-wetenschappen

Doorstroomingrichting

Biotechnologische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Dit betekent dat je nadien kan doorstromen naar de universiteit of hogeschool.

Deze richting combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit  biologie, chemie en fysica. Ook elektromagnetisme komt aan bod. Je leert conceptueel denken  vanuit  wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnische problemen.

Jouw profiel?

Je hebt een brede algemene kennis en nieuwsgierigheid. Je hebt interesse in biologie, wetenschappen en techniek en je kan goed logisch en abstract denken. Een uitgebreid studiepakket wiskunde en wetenschappen schrikt jou niet af.

Wat na de tweede graad?

De meest logische doorstroommogelijkheid is de studierichting “Biotechnologische en chemische wetenschappen” in de derde graad van het secundair onderwijs.

Doorstroomprofiel na de derde graad?

De studierichting bereidt je voor op academische bacheloropleidingen: biotechniek, farmaceutische wetenschappen, industriële wetenschappen en technologie, wetenschappen (biochemie en biotechnologie, biologie, chemie), biomedische wetenschappen.

De studierichting bereidt je ook voor op professionele bacheloropleidingen: biotechniek, industriële wetenschappen en technologie (chemie), gezondheidszorg.

VAK 2de graad
3de jaar 4de jaar
Algemene vorming
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Complementaire vorming
Artistieke vorming 1
ICT 1
Richtingspecifieke vorming
Wiskunde 5 5
Biologie 3 3
Chemie 3 3
Fysica 3 3
Biotechnologische
STEM-wetenschappen
2 2
Totaal 32 32