Bedrijfsorganisatie

Dubbele finaliteit

Doorstroomprofiel na de derde graad.

De studierichting bereidt je voor op professionele bacheloropleidingen: alles in studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde of in Onderwijs.

VAK 3DE GRAAD
5de jaar 6de jaar
Algemene vorming
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Wiskunde 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Complementaire vorming
Financieel-economische en
artistieke vorming (FEAV)
1
Artistieke vorming 1
Richtingspecifieke vorming
Bedrijfsorganisatie 12 12
Nederlands 4 4
Engels 3 3
Frans 3 3
Totaal 32 32