Biotechnologische en chemische technieken

Dubbele finaliteit

Wat mag je verwachten in deze richting?

Biotechnieken is een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt een basisvorming en een specifieke vorming.

  • Je legt in het specifieke gedeelte een sterke focus op chemie, biologie, fysica en op het toegepast wetenschappelijk onderzoeken en oplossen van problemen via productie- en procestechnieken.
  • Vooral labo- en STEM-vaardigheden staan centraal, maar ook het analyseren van biochemische productieprocessen, met aandacht voor meet-, sturings- en regeltechnieken.
  • In deze studierichting is het belangrijk dat je houdt van chemie, laboactiviteiten en biochemische processen. Je zoekt naar verband tussen de structuur en de eigenschap van stoffen en je leert over de classificatie van anorganische en eenvoudige organische stoffen.
  • Het is belangrijk dat je nauwkeurig kan werken en dat je oog voor detail hebt graag onderzoekt, analyseert en naar oplossingen zoekt.

Beroepskwalificaties

  • Labotechnisch medewerker (VK3)
  • Laboratoriumassistent (VK4)
  • Operator voedings-, chemische en farmaceutische industrie (VK4)

Doorstroomprofiel na derde graad.

De studierichting bereidt je voor op professionele bacheloropleidingen: biotechniek, industiële wetenschappen en technologie (chemie), gezondheidszorg, sociale wetenschappen (onderwijs).

VAK 3de graad
5de jaar 6de jaar
Algemene vorming
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Engels 2 2
Frans 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Complementaire vorming
Financieel-economische en artistieke vorming (FEAV) 1
Artistieke vorming 1
Richtingspecifieke vorming
Wiskunde 3 3
Biologie 4 4
Chemie 5 5
Fysica 4 4
Labo- en productietechnieken 2 2
Totaal 32 32