Internationale handel en logistiek

Dubbele finaliteit

Doorstroomprofiel na de derde graad.

Se-n-Se (secundair na secundair onderwijs) | o.a. Medico-sociale administratie Hoger onderwijs | professionele bachelor in het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Bedrijfsmanagement: Accountancy-fiscaliteit/Marketing, Office management: Management assistant , …), Onderwijs (Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs), Gezondheidszorg (Verpleegkunde, Vroedkunde, …), Sociaal-agogisch werk, Sociaal werk, Toegepaste psychologie, …

VAK 3DE GRAAD
5de jaar 6de jaar
Algemene vorming
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Wiskune 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Complementaire vorming
Financieel-economische en artistieke vorming (FEAV) 1
Artistieke vorming 1
Richtingspecifieke vorming
Internationale handel 12 10
Nederlands 4 4
Engels 3 3
Frans 3 3
Duits 2
Totaal 32 32