Eerste graad

De grote stap naar 1A-1B

Vanuit het basis- naar het secundair onderwijs komen, is op onze school geen sprong in het onbekende. Die overgang wordt goed begeleid. Begin september leer je elkaar kennen tijdens een ontmoetingsdag, vol met sport, spel, gesprekken en knutselen. Zo bouw je mee aan één grote vriendengroep.

Via verbindende communicatie en herstelgericht handelen leren we opbouwend en respectvol omgaan met elkaar. Je goed voelen op school is belangrijk om goed te kunnen studeren. Zo kan je met elke vraag steeds terecht bij je klassenleraar of vakleerkracht. Bovendien besteedt het zorgteam veel aandacht aan individuele noden en speciale begeleidingsplannen.

Lessentabellen 1 & 2 - A & B-stroom

1A

1B

2A

2B