Se-n-Se Apotheekassistent

Een apotheekassistent maakt bereidingen, beheert de apotheekvoorraad, geeft advies aan patiënten… Hij/zij werkt steeds onder toezicht van een apotheker. Apotheekassistent is een beschermd beroep: je mag het enkel uitoefenen als je een opleiding hebt gevolgd die voldoet aan de normen van het KB 5-2-1997. Nadat je het Se-n-Se-certificaat behaald hebt, kan je de erkenning aanvragen en kan je aan de slag in een apotheek.

De lessen omvatten een stevige theoretische basis, maar ook een stuk praktijk (o.a. zalven, crèmes, gelules maken). Daarnaast worden er studie-uitstappen, gastlessen en 12 weken stage in een apotheek georganiseerd.

Jouw profiel?

De ideale vooropleiding omvat een pakket aan wetenschappen (bv. Techniek-wetenschappen, Economie-wetenschappen, Gezondheids- en welzijnswetenschappen). Leerlingen uit andere richtingen kunnen eveneens worden toegelaten na een intakegesprek. Basisvaardigheden zijn precisie, netheid, orde, zorgzaamheid en goed met mensen kunnen omgaan.

Jouw mogelijke toekomst?

Afgestudeerden krijgen volop kansen om aan de slag te gaan in openbare apotheken of in ziekenhuisapotheken. Je kan ook nog kiezen om verder te studeren.

Wens je een meer uitgebreide toelichting per vak?

Klik dan hier

Lessentabel