Taal en communicatie

Dubbele finaliteit

Doorstroomprofiel na de derde graad.

De studierichting bereidt je voor op professionele bacheloropleidingen: in studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde (Communicatiemanagement, Journalistiek, Media en Entertainment business, Office management) of in onderwijs. 

Taal en communicatie
Vak 2de graad
3de jaar 4de jaar
Algemene vorming
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Complementaire vorming
Artistieke vorming 1 1
ICT 1 1
Richtingspecifieke vorming
Nederlands 5 5
Engels 3 3
Frans 4 5
Duits 1 2
Public Relations 6 5
Totaal 32 32