Taal en communicatie

Dubbele finaliteit

Doorstroomprofiel na de derde graad.

De studierichting bereidt je voor op professionele bacheloropleidingen: in studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde (Communicatiemanagement, Journalistiek, Media en Entertainment business, Office management) of in onderwijs. 

VAK 3DE GRAAD
5DE JAAR 6DE JAAR
Algemene vorming
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Wiskune 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Complementaire vorming
Financieel-economische en artistieke vorming (FEAV) 1
Artistieke vorming 1
Richtingspecifieke vorming
Nederlands 5 5
Engels 3 4
Frans 5 4
Duits 2 2
Public Relations 7 7
Totaal 32 32